Ovládání

Seznamte se s jednotlivými částmi Worganizeru. Na každé stránce najdete v pravé horní části ikonu otazníku, pod kterou se skrývá nápověda. Ta vám poradí, co na dané stránce najdete, případně jak pracovat s konkrétními cvičeními.

Na titulní stránce najdete následující zóny:

Seznam témat k dispozici – V této části najdete témata, která máte k dispozici k učení a opakování. Při prvním spuštění máte zdarma jedno téma. Další získáte v kiosku. Buď si je nakoupíte za koruny, nebo za interní měnu Worg, případně si je stáhnete zdarma. Mezi jednotlivými tématy můžete listovat swipem zprava doleva a naopak.

Lekce –  v této zóně vidíte lekce, které patří k právě aktivnímu tématu. Aktivní téma je v horní části barevné, kdežto ostatní neaktivní témata jsou černobílá. Kliknutím na jednotlivé lekce se dostáváte do jejich výuky nebo opakování. Číslo s procenty uprostřed vám říká, kolik procent dané lekce jste již zvládli. Mezi lekcemi listujete posunem shora dolů.

Obchod – zde najdete témata, která se můžete učit nebo opakovat.

Dolní ovládací lišta –  nacházíme se aktuálně na titulní stránce Lekce. Kliknutím na Úspěchy se dostanete na sbírku odznaků, které jste již získali nebo můžete získat. Kliknutím na Projekty se dostanete na stránku, kde se dozvíte víc o aktuálně podporovaných dobročinných projektech a kde můžete na projekty také přispět. Konečně kliknutím na Zprávy se dostáváte do interního komunikačního systému, kde se nás můžete na cokoli zeptat.

Začněte kliknutím na OBCHOD.

Obchod

Obchod

V obchodě naleznete jednotlivá témata. U každého z nich vidíte úroveň pokročilosti a údaj, kolik procvičovacích slovíček a vět obsahuje. Můžete jimi listovat zleva doprava. Při kliknutí na téma, které Vás zaujme, se téma vybarví a níže se rozbalí seznam lekcí. Většina témat se nakupuje  v ucelených blocích, ale např. komunikační okruhy můžete koupit po jednotlivých lekcích zvlášť.

Lekci zakoupíte kliknutím na tlačítko koupit, nákup můžete provést buď za získané Worgy, nebo za peníze. Po potvrzení, že jste lekci zakoupili, vás program vybídne ke stažení zakoupeného tématu. Po kliknutí na Stáhnout začne aplikace stahovat jednotlivé lekce, toto stahování může zabrat nějaký čas. Lekce zdarma stahujete bez zakoupení.

Kliknutím na šipku v levém horním rohu se dostanete na titulní obrazovku. Zde si nalistujte zakoupené téma a po kliknutí na něj se vám ve výukové zóně objeví zakoupené téma rozdělené na jednotlivé lekce.

Výběr lekce k učení

Témata mívají průměrně kolem patnácti lekcí. Každá lekce se skládá ze slovíček a kontextových vět, ve kterých procvičíte použití naučeného slovíčka.

Procento v každé lekci vám ukazuje, nakolik jste dané téma už zvládli. Proto se do lekcí, kde nemáte 100%, vracejte, dokud celou lekci neprocvičíte do konce.

Při kliknutí na zvolenou lekci přejdete na stránku zahájení výuky. Na této stránce si můžete zvolit, jak velkou dávku slovíček se budete učit, spustit audiomód, nebo se podívat na rychlý přehled slovíček, která už jste procvičili.

Výběr lekce k učení
Zahájení výuky

Zahájení výuky

Na začátku si můžete nastavit, kolik slovíček se v daném dni chcete naučit. Pokud spíše opakujete, klidně si jich dejte 20, pokud většinu slovíček vidíte opravdu poprvé, volte max 10.

Na této stránce můžete také využít funkci  audiomód, kterou najdete v dolní liště. Ten Vám umožňuje přehrát procvičované slovíčka i věty, a to buď všechny, nebo pouze ty, které jste již probrali. Jedná se o skvělý doplněk celé aplikace, který můžete využít třeba při sportu nebo při jízdě autem. Pokud budete využívat aplikaci pro poslech během jízdy autem, nenastavujte si jej během jízdy.  Dále máte na dolní liště rychlý přehled slovíček, která už umíte a která ne.

Typy cvičení

Cvičení první – VÍM – NEVÍM – v horním okénku uvidíte slovíčko anglicky a Vaším úkolem je zvolit, zda jej znáte nebo ne .

Pokud jste si mysleli, že slovíčko znáte a při jeho zobrazení zjistíte, že znamená něco jiného, využijte tlačítka Předchozí chybně.

Toto cvičení slouží pro roztřízení slovíček na ta, která znáte a ta, které neznáte. To vám umožní se v rámci procvičování soustředit pouze na ta slovíčka, které neznáte.

Cvičení druhé –  v tomto cvičení budete procvičovat psaní slovíček a skládání celých vět, které daná slovíčka obsahují. Není to nic složitého – v horním okénku se objeví české slovíčko a vy napište jeho ekvivalent. Pokud nevíte, klikněte na tlačítko nápovědy a správný tva se Vám zobrazí.  Po slovíčku následuje věta, která procvičované slovíčko obsahuje. Větu musíte složit z nabízených slov ve spodní části okna. Jakmile budete mít větu složenou, klikněte na  Zkontrolovat.

Pokud jste složili správně, věta se přehraje. Pokud nesprávně, program Vás upozorní a můžete skládat znovu. Pro všechny případy je k dispozici nápověda, která v případě nouze pomůže!

Typy cvičení

Cvičení třetí – nejlépe se učí hrou. V pexesu vybíráte dvojice slovíček, které k sobě patří. Je  ale na čas, tak si pospěšte, abyste nedostali trestné body!

Cvičení čtvrté – je stejné jako cvičení první, ale s tím rozdílem, že tentokrát překládáte z češtiny do angličtiny. Opět volíte pomocí ikon vím/nevím/ předchozí chybně. Pokud váháte, zvolte raději možnost nevím, se slovíčkem se tak znovu setkáte i v následujícím opakovacím bloku a budete si ho moci více procvičit.

Po skončení výuky se opět dostanete na titulní stránku procvičován. Můžete zkusit další blok, pustit si audiomód nebo třeba podpořit jeden z charitativních projektů a udělat tak někomu radost.

Úspěchy

Dostáváte se do své sbírky odznaků, které jste získali, nebo doufejme získáte, díky výuce a opakování s Worganizerem. Odznaky sbíráte za dílčí úspěchy při výuce a se získáním odznaku je vždy spojena i finanční odměna v podobě Worgů připsaných na vaše konto. Čím systematičtěji budete s Worganizerem pracovat, tím více odznaků (a peněz) získáte zpět. Nejdůležitějším odznakem je STRIKE, který Vám říká, kolik dní po sobě jste se věnovali výuce.

Úspěchy
Zóna pomoci

Zóna pomoci

Jedním ze dvou poslání Worganizeru je pomáhat tam, kde to je třeba a podporovat projekty, které si podle našeho názoru podporu zaslouží. Záleží na Vás, jak veliká podpora to bude. Aplikace je vytvořena tak, že čím více s ní pracujete, tím větší část Vámi zaplacených prostředků může být investována buď do jednoho nebo více z podporovaných projektů. Pokud byste neměli zájem ani o jeden z nabízených projektů, za Worgy „vydělané“ výukou si vždy můžete pořídit lekce dle vlastního výběru zdarma.

 

A jak to funguje v praxi? Pokud vám na spodní liště u záložky Projekty svítí nějaké číslo, znamená to, kolik Worgů máte k dispozici. Worgy jste získali proto, že jste při výuce nasbírali určitý počet odznaků, nebo se učíte pravidelně.  Minimální počet Worgů, kterými můžete podpořit některý z projektů, je 10.

Pokud chcete některý z projektů podpořit, stačí si jen zvolit projekt a kliknout na 10 W nebo 20 W.  Podporovat můžete tak dlouho, dokud Vám stačí vaše konto. Jakmile nasbírané WORGY vyčerpáte, musíte si učením „vydělat“ další.

V horní části vidíte přehled Vaší podpory jednotlivým projektům (záložka MY) a celkové podpory jednotlivým projektům od všech uživatelů (záložka ALL). Počet zbývajících Worgů vidíte i u ikony prasátka.

Certifikát o poskytnuté podpoře budeme pravidelně zveřejňovat na webu a FB. Projekty budeme ve čtvrtletních nebo pololetních intervalech obměňovat.

Komunikační centrum

Komunikační centrum

Tady spolu můžeme komunikovat. Máte nějaký dotaz nebo připomínku? Napadlo Vás něco, čím bychom mohli aplikaci vylepšit? Určitě nám napište, budeme se snažit na každý váš podnět co nejdříve reagovat. My vám budeme psát o nových tématech, nových lekcích zdarma a vůbec o novinkách, pomocí kterých můžete svoji výuku s Worganizerem ještě více zefektivnit.

Líbí se Vám aplikace?